Boekbespreking 'Simple and Usable' - Giles Colborne

Voorblad boek 'Simple and Usable'

Eenvoud is voor mij als ontwerper toch een soort van heilige graal. Een uiterst moeizaam te bereiken ideaal. Daarom sprak mij het boek 'Simple and Usable - web, mobile, and interaction design' van Giles Colborne ook zo aan. Hieronder vind je mijn boekbespreking.

De vorm

Laat ik beginnen bij de vorm van het boek want die is nogal bijzonder. Het is opgedeeld in een 8 secties die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk is niet langer dan een pagina. Op de tegenovergestelde pagina staat altijd een foto, die soms bij de tekst hoort maar meestal alleen als sfeerbeeld gebruikt wordt.

Eigenlijk is elk hoofdstuk een klein artikel. Soms stoort dat omdat ik graag nog wat weer achtergrondinformatie had willen hebben of omdat het niet voelt alsof het een aangeschakeld geheel is.

De inhoud

Het eerste deel van het boek gaat vooral over de betekenis van het woord 'simple/simplicity' (In het Nederlands waarschijnlijk het best te vertalen met eenvoudig/eenvoud) en de kracht die eenvoudig te gebruiken producten kunnen hebben. Hij geeft als voorbeeld de Flip videocamera. Een videocamera die, ondanks zijn beperkte mogelijkheden, een succes in Amerika werd dankzij het eenvoudige gebruik.

In deel twee draait het vooral over het ontwikkelen van een visie. Door een duidelijke visie te ontwikkelen weet je wat belangrijk is en kun je daardoor betere beslissingen nemen.
Een visie komt volgens Colborne tot stand door te kijken. Kijk naar je gebruikers en probeer te achterhalen wat de behoeftes zijn. Hij hamert er in dit deel vooral ook op te ontwerpen voor de 'mainstream' (de gemiddelde gebruiker) en vooral niet te luisteren naar de ervaren gebruiker. Als het ultieme doel is een eenvoudige applicatie of website te ontwikkelen is het belangrijker om te ontwerpen voor de grootste groep gebruikers.

De volgende secties van het boek (3-8) gaan vooral in op de vier verschillende strategieën die je kunt gebruiken om iets eenvoudig te maken. Dit laat hij zien aan de hand van een afstandsbediening voor een DVD-speler. Dit is verreweg het meest praktische deel van het boek maar het gaat in veel gevallen slechts oppervlakkig in op de verschillende richtlijnen.

De eerste strategie is het verwijderen van elementen. Voeg alleen mogelijkheden toe als deze tot de kern behoren en laat je niet verleiden tot het volgen van de gemakkelijkste weg. Om iets eenvoudig te maken moet je soms hele complexe dingen doen (denk aan Google).
Meer praktisch voorbeelden zijn het vereenvoudigen van teksten of het vermijden van storende visuale elementen (visual clutter). Het belangrijkste doel is om de aandacht te vestigen op die dingen die het meest belangrijk zijn.

De tweede strategie is het structureren van elementen. Hij beschrijft een aantal manieren om informatie te groeperen waarbij de aandacht vooral uit gaat naar hoe de gebruiker verwacht deze informatie te vinden. Soms is sorteren op alfabet een geschikte methode andere keren is dat op basis van tijd.

De derde strategie is het verstoppen van elementen. Dit is vooral zinvol voor features die slechts incidenteel gebruikt hoeven te worden (zoals je voorkeuren of het aanpassen van je account) maar ook progressive enhancement is hier een vorm van. De vreselijke 'adaptive menus' uit Office 2000 passeren hier ook even de revu als voorbeeld hoe je het beter niet kan aanpakken.

De laatste strategie die wordt behandelt is het verplaatsen van complexiteit. In het voorbeeld van de DVD-speler zou dmv een menu op de televisie de complexiteit van de afstandsbediening kunnen worden gereduceerd. Een andere interessante vorm van verplaatsen is de gebruiker meer vrijheden te geven. Door een applicatie minder dwingend te maken krijgt de gebruiker meer controle wat het voor hem gemakkelijker maakt.

Conclusie

'Simple and Usable' is geen handleiding om eenvoudige websites of applicaties te ontwikkelen. Het is vooral een boek met ideeën. Het geeft in een vrij compacte vorm een aantal handvatten die je tijdens het ontwerpproces kunt gebruiken. Door de opzet van het boek kan je de artikelen gemakkelijk terugvinden en snel even nalezen.

Dit boek is niet echt voor de beginnende ontwerper. Daarvoor is het te summier. Ik vond het vooral een goede opfrisbeurt hoe tot een eenvoudig ontwerp te komen.
Het is verder vrij kort (200 bladzijdes waarvan 80-90 met artikelen) en je hebt het met een paar uur lezen wel uit. Ondanks dat vond ik het erg inspirerend en kan ik het iedere ervaren ontwerper aanraden.

Simple and Usable - Web, Mobile and Interaction Design
Giles Colborne - 2010

Categorieën: UX boekbespreking