Koninklijke Onderscheidingen

(website)

Datum: April 2001
Opdrachtgever: Kanselarij der Nederlandse Orden ( als werknemer bij Fabrique )
Rollen in dit project: visual designer, web developer
Mijn taken: website design, creation of html templates

Lintjes.nl is de publieke website van de kanselarij der Nederlandse Orden waar bezoekers meer informatie kunnen vinden over de procedures voor het toekennen van lintjes en de jaarlijkse lintjesregen.