ZBO Register

(website)

Datum: August 2004
Opdrachtgever: ICTU ( als werknemer bij Fabrique )
Rollen in dit project: web developer
Gebruikte technieken: PHP, HTML
Mijn taken: design and build of web management application

Het ZBO register is een database van Zelfstandige Bestuursorganen. Dit zijn instanties die een door de overheid vasgestelde taak uitvoeren maar daar geen onderdeel van uitmaken.